Obec Lužice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 537 Kč 14,5%
22 Doprava 323 Kč 12,9%
23 Vodní hospodářství 2 214 Kč 14,8%