Obec Lužice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 323 Kč 1,8%
22 Doprava 323 Kč 12,9%
23 Vodní hospodářství 0 Kč 0,0%