Obec Lužice

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 641 Kč 5,4%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0 Kč 0,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 770 Kč 5,9%
37 Ochrana životního prostředí 7 871 Kč 5,5%