Obec Lužice

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 387 157 Kč 36,5%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 352 889 Kč 62,2%
63 Finanční operace 8 000 Kč 2,6%
64 Ostatní činnosti 26 268 Kč 14,1%