Obec Lužice

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 153 676 Kč 15,0%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 126 929 Kč 24,1%
63 Finanční operace 909 Kč 0,3%
64 Ostatní činnosti 25 838 Kč 13,3%