Obec Skorošice

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2017 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 24 131 514 Kč 96,3%
11 Majetek příjmy - počáteční stavy 10 836 355 Kč 92,8%
12 Majetek příjmy - nově pořízené 10 298 438 Kč 100,0%
13 Majetek příjmy - technické zhodnocení 898 816 Kč 91,9%
15 Majetek příjmy - dary 2 097 904 Kč 100,0%