Obec Skorošice

Služby pro obyvatelstvo

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 723 173 Kč 47,4%
31 Vzdělávání a školské služby 1 164 237 Kč 67,0%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 158 723 Kč 25,9%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 144 787 Kč 29,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 610 429 Kč 46,7%
37 Ochrana životního prostředí 644 997 Kč 41,4%