Obec Skorošice

Služby pro obyvatelstvo

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 790 707 Kč 71,2%
31 Vzdělávání a školské služby 1 943 649 Kč 100,9%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 311 971 Kč 49,4%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 275 730 Kč 55,3%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 286 545 Kč 65,0%
37 Ochrana životního prostředí 972 811 Kč 62,4%