Obec Skorošice

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 753 587 Kč 72,2%
31 Vzdělávání a školské služby 2 315 348 Kč 93,6%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 349 818 Kč 49,9%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 308 876 Kč 54,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 754 562 Kč 68,7%
37 Ochrana životního prostředí 1 024 982 Kč 64,2%