Obec Skorošice

Služby pro obyvatelstvo

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 108 003 Kč 31,2%
31 Vzdělávání a školské služby 592 080 Kč 34,1%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 86 603 Kč 15,4%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 131 178 Kč 26,3%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 795 332 Kč 33,3%
37 Ochrana životního prostředí 502 811 Kč 32,3%