Obec Skorošice

Bezpečnost státu a právní ochrana

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 277 858 Kč 57,3%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 277 858 Kč 57,3%