Obec Skorošice

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 283 171 Kč 52,9%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 283 171 Kč 52,9%