Obec Skorošice

Bezpečnost státu a právní ochrana

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 113 716 Kč 26,1%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 113 716 Kč 26,1%