Obec Skorošice

Bezpečnost státu a právní ochrana

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 217 979 Kč 50,1%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 217 979 Kč 50,1%