Obec Skorošice

Všeobecná veřejná správa a služby

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 627 808 Kč 38,5%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 3 119 424 Kč 90,4%
63 Finanční operace 463 079 Kč 65,9%
64 Ostatní činnosti 45 304 Kč 0,9%