Obec Skorošice

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 054 729 Kč 37,6%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 3 540 466 Kč 91,9%
63 Finanční operace 464 279 Kč 65,9%
64 Ostatní činnosti 49 984 Kč 0,8%