Obec Skorošice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 177 990 Kč 0,00%
22 Doprava 1 369 Kč 0,00%
23 Vodní hospodářství 1 176 621 Kč 0,00%