Obec Skorošice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 787 645 Kč 79,3%
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 199 650 Kč 82,8%
22 Doprava 451 971 Kč 70,6%
23 Vodní hospodářství 7 136 024 Kč 79,8%