Obec Skorošice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 029 055 Kč 51,2%
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 0 Kč 0,0%
22 Doprava 100 352 Kč 15,7%
23 Vodní hospodářství 4 928 703 Kč 55,1%