Obec Skorošice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 063 834 Kč 94,5%
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 0 Kč 0,00%
22 Doprava 543 644 Kč 62,3%
23 Vodní hospodářství 10 520 190 Kč 97,1%