Obec Skorošice

Obec Skorošice

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 017 112 Kč 98,8%
31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy 87 150 Kč 87,2%
32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 929 962 Kč 100,0%