Obec Skorošice

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 87 150 Kč 87,2%
31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy 87 150 Kč 87,2%