Obec Skorošice

Obec Skorošice

PŘIJATÉ TRANSFERY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 947 806 Kč 325,4%
41 Neinvestiční přijaté transfery 7 947 806 Kč 325,4%
42 Investiční přijaté transfery 0 Kč 0,00%