Obec Skorošice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 095 761 Kč 14,5%
22 Doprava 84 651 Kč 2,5%
23 Vodní hospodářství 1 011 110 Kč 24,5%