Obec Skorošice

Obec Skorošice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 102 245 Kč 68,2%
22 Doprava 1 602 864 Kč 46,7%
23 Vodní hospodářství 3 499 382 Kč 86,4%