Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 758 165 Kč 12,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 308 004 Kč 28,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 224 671 Kč 3,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 2 466 813 Kč 16,8%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 36 843 Kč 1,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 721 834 Kč 13,5%