Obec Skorošice

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 549 758 Kč 19,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 257 271 Kč 24,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 095 761 Kč 14,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 701 912 Kč 25,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 102 403 Kč 5,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 392 411 Kč 19,1%