Obec Skorošice

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 701 912 Kč 25,1%
31 Vzdělávání a školské služby 939 712 Kč 50,8%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 342 622 Kč 34,1%
34 Sport a zájmová činnost 60 169 Kč 5,2%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 461 266 Kč 16,9%
37 Ochrana životního prostředí 898 143 Kč 42,8%