Obec Skorošice

Obec Skorošice

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 961 296 Kč 50,6%
31 Vzdělávání a školské služby 2 393 575 Kč 90,1%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 720 586 Kč 61,4%
34 Sport a zájmová činnost 344 742 Kč 29,2%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 051 883 Kč 35,3%
37 Ochrana životního prostředí 1 450 510 Kč 69,1%