Obec Skorošice

Obec Skorošice

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 208 032 Kč 10,6%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 208 032 Kč 10,6%