Obec Skorošice

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 102 403 Kč 5,2%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 102 403 Kč 5,2%