Obec Skorošice

Obec Skorošice

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 329 764 Kč 74,6%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 4 002 930 Kč 75,1%
63 Finanční operace 5 326 834 Kč 1 599,6%
64 Ostatní činnosti 0 Kč 0,0%