Obec Skorošice

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 392 411 Kč 19,1%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 2 482 953 Kč 46,2%
63 Finanční operace -90 542 Kč -6,3%
64 Ostatní činnosti 0 Kč 0,0%