Obec Postřižín

Obec Postřižín

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 12/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet19 136 300 Kč
Upravený rozpočet26 342 596 Kč
Skutečnost26 048 839 Kč
Stav plnění98,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-3 614 500 Kč
3 094 502 Kč
3 483 860 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet22 750 800 Kč
Upravený rozpočet23 248 094 Kč
Skutečnost22 564 980 Kč
Stav plnění97,1%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 7 845 599 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 5 547 872 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 517 513 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 491 000 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 319 999 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2212 Silnice 8 917 737 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 297 508 Kč
3111 Mateřské školy 1 425 074 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 1 362 827 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 273 559 Kč