Obec Postřižín

Obec Postřižín

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2021

Uzavřený měsíc 11/2021

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet25 306 400 Kč
Upravený rozpočet34 318 596 Kč
Skutečnost32 017 136 Kč
Stav plnění93,3%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

5 589 600 Kč
6 502 283 Kč
10 426 623 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet19 716 800 Kč
Upravený rozpočet27 816 313 Kč
Skutečnost21 590 513 Kč
Stav plnění77,6%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 9 965 711 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 4 437 963 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 4 204 217 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 379 374 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 3 352 878 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2212 Silnice 5 612 192 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 375 070 Kč
3111 Mateřské školy 2 285 149 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 538 547 Kč
6171 Činnost místní správy 1 473 752 Kč