Obec Postřižín

Obec Postřižín

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2021

Uzavřený měsíc 12/2021

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet25 306 400 Kč
Upravený rozpočet39 371 395 Kč
Skutečnost38 616 292 Kč
Stav plnění98,1%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

5 589 600 Kč
10 387 909 Kč
15 283 232 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet19 716 800 Kč
Upravený rozpočet28 983 486 Kč
Skutečnost23 333 060 Kč
Stav plnění80,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 11 093 315 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 8 213 388 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 5 063 045 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 808 408 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 3 352 878 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2212 Silnice 5 822 934 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 613 974 Kč
3111 Mateřské školy 2 384 812 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 759 708 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 614 866 Kč