Obec Postřižín

Obec Postřižín

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2021

Uzavřený měsíc 5/2021

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet25 306 400 Kč
Upravený rozpočet26 879 030 Kč
Skutečnost9 904 509 Kč
Stav plnění36,8%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

5 589 600 Kč
5 591 700 Kč
1 388 268 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet19 716 800 Kč
Upravený rozpočet21 287 330 Kč
Skutečnost8 516 241 Kč
Stav plnění40,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 3 848 137 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 273 617 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 187 500 Kč
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 074 000 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 624 150 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2212 Silnice 1 790 252 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 413 000 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 736 447 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 529 272 Kč
3111 Mateřské školy 380 500 Kč