Obec Postřižín

Obec Postřižín

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2021

Uzavřený měsíc 8/2021

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet25 306 400 Kč
Upravený rozpočet30 401 349 Kč
Skutečnost23 840 359 Kč
Stav plnění78,4%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

5 589 600 Kč
3 394 019 Kč
10 458 523 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet19 716 800 Kč
Upravený rozpočet27 007 330 Kč
Skutečnost13 381 835 Kč
Stav plnění49,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 6 479 467 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 4 410 155 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 058 723 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 3 041 182 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 178 713 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2212 Silnice 2 344 484 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 188 800 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 145 387 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 803 313 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 571 527 Kč