Obec Postřižín

Obec Postřižín

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2024

Uzavřený měsíc 5/2024

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet40 166 300 Kč
Upravený rozpočet44 633 149 Kč
Skutečnost17 260 464 Kč
Stav plnění38,7%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

1 936 700 Kč
1 937 836 Kč
4 481 489 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet38 229 600 Kč
Upravený rozpočet42 695 313 Kč
Skutečnost12 778 975 Kč
Stav plnění29,9%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 6 381 210 Kč
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 2 954 927 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 2 221 211 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 2 030 106 Kč
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 593 939 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 2 684 791 Kč
3111 Mateřské školy 1 581 244 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 569 724 Kč
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 080 618 Kč
6171 Činnost místní správy 972 162 Kč