Obec Postřižín

Obec Postřižín

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2024

Uzavřený měsíc 3/2024

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet40 166 300 Kč
Upravený rozpočet42 494 707 Kč
Skutečnost11 086 203 Kč
Stav plnění26,1%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

1 936 700 Kč
3 639 394 Kč
5 116 712 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet38 229 600 Kč
Upravený rozpočet38 855 313 Kč
Skutečnost5 969 491 Kč
Stav plnění15,4%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 3 892 390 Kč
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 2 453 962 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 630 246 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 396 894 Kč
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 809 157 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3111 Mateřské školy 1 196 618 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 910 832 Kč
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 617 512 Kč
6171 Činnost místní správy 582 588 Kč
6402 Finanční vypořádání 548 713 Kč