Obec Postřižín

Obec Postřižín

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -6 502 283 Kč -10 426 623 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -6 502 283 Kč -10 470 052 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 43 429 Kč