Obec Postřižín

Obec Postřižín

Výdaje dle odvětví

Rok 2022 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 33 516 486 Kč 68,2%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 500 Kč 15,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 714 370 Kč 78,0%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 28 018 606 Kč 66,0%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0 Kč 0,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 221 520 Kč 81,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 560 490 Kč 84,1%