Obec Pšovlky

Služby peněžních ústavů

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 38 973 Kč 60,4%
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 709 Kč 12,2%
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 37 264 Kč 74,5%
6399 Ostatní finanční operace 0 Kč 0,0%