Obec Pšovlky

Výdaje na nákup služeb

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 801 245 Kč 64,6%
5161 Poštovní služby 1 349 Kč 45,0%
5162 Služby elektronických komunikací 16 740 Kč 67,0%
5163 Služby peněžních ústavů 38 973 Kč 60,4%
5164 Nájemné 500 Kč 100,0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč 0,0%
5167 Služby školení a vzdělávání 2 715 Kč 24,7%
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 58 854 Kč 99,8%
5169 Nákup ostatních služeb 682 115 Kč 63,5%