Obec Pšovlky

Nákup ostatních služeb

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 682 115 Kč 63,5%
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 0 Kč 0,0%
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 630 Kč 18,2%
1031 Pěstební činnost 0 Kč 0,0%
1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 Kč 0,0%
1036 Správa v lesním hospodářství 0 Kč 0,0%
2212 Silnice 0 Kč 0,0%
2310 Pitná voda 40 689 Kč 67,8%
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 11 721 Kč 51,7%
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 56 265 Kč 93,8%
3341 Rozhlas a televize 9 600 Kč 96,0%
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 43 914 Kč 79,0%
3419 Ostatní sportovní činnost 3 900 Kč 26,0%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 434 Kč 14,3%
3612 Bytové hospodářství 25 968 Kč 54,1%
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč 0,0%
3631 Veřejné osvětlení 0 Kč 0,0%
3632 Pohřebnictví 0 Kč 0,0%
3635 Územní plánování 0 Kč 0,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 72 700 Kč 81,2%
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 13 700 Kč 45,7%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 290 075 Kč 70,7%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 32 200 Kč 73,2%
6171 Činnost místní správy 76 321 Kč 76,3%