Obec Hosín

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2023

Uzavřený měsíc 2/2023

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet19 804 235 Kč
Upravený rozpočet21 091 002 Kč
Skutečnost4 581 839 Kč
Stav plnění21,7%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-23 865 948 Kč
-22 749 548 Kč
2 332 012 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet43 670 183 Kč
Upravený rozpočet43 840 550 Kč
Skutečnost2 249 827 Kč
Stav plnění5,1%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 843 230 Kč
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 871 317 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 557 908 Kč
2141 Příjem z úroků 243 691 Kč
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 212 610 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 484 304 Kč
6171 Činnost místní správy 339 532 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 252 048 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 236 668 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 716 Kč