Obec Žalany

Příjmy

Rok 2020 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 829 685 Kč 32,3%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 918 356 Kč 32,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 490 129 Kč 37,5%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 108 000 Kč 58,4%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 313 200 Kč 21,3%