Obec Žalany

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2020 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 490 129 Kč 37,5%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 445 825 Kč 38,1%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 000 Kč 33,3%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 43 304 Kč 32,1%