Obec Žalany

Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,0%
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč 0,0%