Obec Žalany

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 619 935 Kč 31,2%
50 Platy a podobné a související výdaje 1 175 582 Kč 29,0%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 414 232 Kč 28,1%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 0 Kč 0,0%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 1 026 621 Kč 42,1%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč 0,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 500 Kč 14,0%