Obec Žalany

Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 026 621 Kč 42,1%
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 000 000 Kč 41,7%
536 Ost.neinv.tr.jin.veř.rozpoč.,platby daní a další povin.pl. 26 621 Kč 71,9%