Obec Žalany

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,0%
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč 0,0%