Obec Žalany

Ostatní neinvestiční výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 500 Kč 14,0%
590 Ostatní neinvestiční výdaje 3 500 Kč 14,0%