Obec Žalany

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 115 595 Kč 29,2%
31 Vzdělávání a školské služby 1 122 305 Kč 38,7%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 29 529 Kč 12,8%
34 Sport a zájmová činnost 9 481 Kč 9,0%
35 Zdravotnictví 12 498 Kč 31,2%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 458 924 Kč 23,2%
37 Ochrana životního prostředí 482 858 Kč 24,1%