Obec Žalany

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 728 835 Kč 22,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 52 457 Kč 1,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 2 115 595 Kč 29,2%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 106 884 Kč 48,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 1 453 900 Kč 33,6%