Obec Žalany

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 453 900 Kč 33,6%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 1 325 458 Kč 33,0%
63 Finanční operace 114 925 Kč 39,6%
64 Ostatní činnosti 13 516 Kč 96,5%