Město Dolní Kounice

Výdaje dle druhů

Rok 2015 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 34 488 196 Kč 89,0%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 27 062 103 Kč 87,6%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 426 093 Kč 94,6%