Město Dolní Kounice

Příjmy

Rok 2016 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 40 411 692 Kč 98,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 30 759 405 Kč 99,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 654 997 Kč 99,4%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 144 305 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 852 985 Kč 92,3%