Město Dolní Kounice

PŘIJATÉ TRANSFERY

Rok 2016 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 852 985 Kč 92,3%
41 Neinvestiční přijaté dotace 3 552 985 Kč 91,7%
42 Investiční přijaté dotace 300 000 Kč 100,0%