Obec Prušánky

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2024

Uzavřený měsíc 2/2024

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet57 355 000 Kč
Upravený rozpočet57 355 000 Kč
Skutečnost10 051 728 Kč
Stav plnění17,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

3 147 000 Kč
3 147 000 Kč
-2 537 948 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet54 208 000 Kč
Upravený rozpočet54 208 000 Kč
Skutečnost12 589 676 Kč
Stav plnění23,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 012 985 Kč
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1 407 455 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 280 907 Kč
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 835 571 Kč
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 448 267 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2 865 624 Kč
3113 Základní školy 2 111 765 Kč
6171 Činnost místní správy 1 823 800 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 977 271 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 706 303 Kč