Město Zubří

Město Zubří

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2023

Uzavřený měsíc 9/2023

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet158 692 000 Kč
Upravený rozpočet171 815 000 Kč
Skutečnost131 991 387 Kč
Stav plnění76,8%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

980 000 Kč
-17 711 000 Kč
-9 007 397 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet157 712 000 Kč
Upravený rozpočet189 526 000 Kč
Skutečnost140 998 785 Kč
Stav plnění74,4%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 40 310 820 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 24 113 904 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 23 411 599 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 13 007 323 Kč
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 6 428 592 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3392 Zájmová činnost v kultuře 44 740 273 Kč
3113 Základní školy 14 576 365 Kč
3613 Nebytové hospodářství 11 419 184 Kč
6171 Činnost místní správy 10 749 866 Kč
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 8 528 745 Kč