Město Zubří

Město Zubří

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2022

Uzavřený měsíc 10/2022

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet135 247 000 Kč
Upravený rozpočet139 349 000 Kč
Skutečnost115 438 091 Kč
Stav plnění82,8%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

5 500 000 Kč
3 189 000 Kč
11 668 878 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet129 747 000 Kč
Upravený rozpočet136 160 000 Kč
Skutečnost103 769 213 Kč
Stav plnění76,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 42 599 758 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 19 137 562 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 14 576 068 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 12 338 079 Kč
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 6 088 955 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3613 Nebytové hospodářství 40 694 399 Kč
6171 Činnost místní správy 9 893 511 Kč
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 7 648 445 Kč
3113 Základní školy 4 703 666 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 513 852 Kč