Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 394 005 Kč 88,1%
611 Zastupitelské orgány 1 296 506 Kč 98,3%
617 Regionální a místní správa 1 097 499 Kč 78,4%