Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Zastupitelské orgány

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 296 506 Kč 98,3%
6112 Zastupitelstva obcí 1 260 202 Kč 98,2%
6117 Volby do Evropského parlamentu 36 304 Kč 100,0%