Obec Lány

Obec Lány

Neinvestiční přijaté transfery

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 163 517 Kč 164,2%
411 Neinvest.přijaté transfery od veř. Rozpočtů ústř.úrovně 2 535 761 Kč 100,0%
413 Převody z vl.fondů ve vztahu k útvarům bez plné práv.subj. 1 627 756 Kč 0,00%