Obec Lány

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 34 961 061 Kč 86,6%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 29 361 662 Kč 93,4%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 069 118 Kč 85,1%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 Kč 0,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 530 282 Kč 54,8%