Obec Lány

Obec Lány

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 42 939 882 Kč 93,4%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 35 953 206 Kč 99,4%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 300 830 Kč 92,2%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 170 000 Kč 77,3%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 515 845 Kč 63,4%