Obec Lány

Obec Lány

Investiční přijaté transfery

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 352 328 Kč 7,7%
421 Investič. přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř.úr. 352 328 Kč 7,7%