Obec Lužice

Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 736 Kč 75,1%
232 Ostatní nedaňové příjmy 10 736 Kč 75,1%