Obec Lužice

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2018 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 92 635 Kč 84,8%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 41 409 Kč 76,0%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 10 736 Kč 75,1%
24 Přijaté splátky půjč.prostředků 40 490 Kč 100,0%