Obec Lužice

Ostatní platby za provedenou práci

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 285 255 Kč 97,1%
5021 Ostatní osobní výdaje 73 450 Kč 89,6%
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 211 805 Kč 100,0%