Obec Lužice

Nákup materiálu

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 19 790 Kč 23,6%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 830 Kč 74,2%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 0,0%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 960 Kč 26,1%