Obec Lužice

Nákup vody, paliv a energie

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 32 752 Kč 52,4%
5154 Elektrická energie 32 061 Kč 61,1%
5156 Pohonné hmoty a maziva 691 Kč 6,9%