Obec Lužice

Nákup služeb

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 130 255 Kč 50,1%
5161 Poštovní služby 487 Kč 48,7%
5162 Služby elektronických komunikací 10 623 Kč 74,0%
5163 Služby peněžních ústavů 3 272 Kč 59,5%
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč 0,0%
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 15 473 Kč 98,6%
5169 Nákup ostatních služeb 100 400 Kč 45,3%